top of page

Integrale differentiatie-test.

Integrale Differentiatietest voor mens en dier (ID test): 

De biotensor is een instrument dat in het oude China al rond 2200 jaar voor Chr. werd gebruikt voor Feng Shui doeleinden. Namelijk het opsporen van verstorende energieën in de omgeving. In deze tijd is de biotensor tot een gevoelig meetinstrument ontwikkeld dat reageert op resonanties, trillingen en wordt gebruikt om verstoringen in het menselijk energieveld op te sporen.

Met de biotensor is het mogelijk om via intuïtieve waarneming energie-veranderingen vast te stellen op fysiek, emotioneel en bewustzijnsniveau met als doel de oorsprong van de klacht te achterhalen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de integrale differentiatie test

De behandeling die uit de test volgt bestaat uit het voorschrijven van specifieke energetische middelen van vita-producten bv. Hierbij gaat het om frequenties, gekoppeld aan een stof, die ervoor zorgen dat de energetische verstoring van het lichaam gaat resoneren op de gezonde trilling van het middel zodat de energetische onbalans zich herstelt.

Het protocol is ruwweg ingedeeld in 3 lagen (echelons) die de diepte van de behandeling weergeven.

Echelon 1 ontgiften en supplereren.

Echelon 2 energeren.

Echelon 3 atomaire quanten en Dna-Rna niveau.

Deze test wijst zeer snel en effectief de plaats aan waarop behandelt dient te worden. Door deze energetisch middelen (expediënten) is genezing van de klacht mogelijk.

bottom of page