top of page

Opleiding en cursussen

Sinds 2013 ben ik ook verbonden aan Vita Opleidingen B.V.

Er is mij gevraagd om hier les te komen geven en wel in de volgende onderdelen:

Iriscopie/oogdiagnostiek – zowel de colleges die bij de opleiding Life Science Therapeut – Generieke fase horen, als de Specifieke fase.

Ook ben ik betrokken bij de Praktijk-/stagedagen voor Iriscopie/oogdiagnostiek en Levend- (en droog) Bloed Analyse en bij de beide Kruisdiagnosedagen.

Op de website van Vita Opleidingen B.V. staat ook een korte beschrijving over wie ik ben en wat ik doe. Hieronder volgt de tekst:

Voor de heer H. (André) Kluitenberg lijkt beslist op te gaan dat passie gelijk staat aan pure potentie en prestatie. Met een achtergrond in de chemie en een analytische instelling wist hij zich alle bagage die Vita Opleidingen hem kon bieden in korte tijd meester te maken. Naast jarenlange ervaring en opmerkelijke resultaten in zijn praktijk voor complementaire geneeskunde, wilde hij zijn kennis en ervaring graag delen met andere studenten. Dit heeft geleid tot het geven van colleges Iriscopie/oogdiagnostiek. Deze modules zijn opgenomen in de beroepsopleiding voor Life Science Therapeut bij Vita Opleidingen en heeft tot doel een duidelijke relatie te tonen tussen psychische kenmerken en de onbalans van organen. Het is in zijn praktijk steeds vaker een uitdaging om de emoties te isoleren van de fysieke klachten. Hiervoor gebruikt hij meerdere meetpunten die een sluitende diagnostiek mogelijk maken. De samenhang tussen daadwerkelijke fysieke klachten (zonder organische storing) en traumatische ervaringen lijkt voor veel therapeuten nog een onontgonnen gebied. Met gebruikmaking van 3 meetmomenten weet hij deze inzichten helder te ontsluiten en leert hij de signalen te herkennen. Dat de heer Kluitenberg in zijn eigen praktijk de kruisdiagnose van Vita Opleidingen hanteert door middel van de combinatie Iriscopie/oogdiagnostiek, Levend- (en droog) Bloed Analyse en Ideomotoriek – Ratio-intuïtieve Methodiek maakt hem in zijn totale aanpak redelijk uniek en leidt tot een uiteindelijke diagnose die grenst aan absolute zekerheid. In zijn diagnostiek is hij gewoonlijk een man van vragen, maar nu geeft hij de antwoorden. Houd hem in het oog.

Kijk voor meer informatie over de beroepsopleiding Life Science Therapeut

of specifieke verdiepingsmodules op: 

Neem gerust contact met mij op, mocht je vragen hebben over de beroepsopleiding of voor bij- en nascholingsdagen.

bottom of page